رفع مشکل تولید برق شرکت فجر انرژی خلیج فارس

(یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸) ۱۸:۰۷

مشکل تولید برق شرکت فجر انرژی خلیج فارس رفع شده و تعدادی از واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که از مدار تولید خارج شدند فعالیت خود را از سر گرفتند.

به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به علت مشکل فنی و قطع برق تولیدی شرکت پتروشیمی فجر،  تعدادی از واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از مدار تولید خارج شدند.

بر اساس این گزارش، این مشکل در‌حال حاضر رفع شده  و  با پایداری تولید برق  شرکت فجر انرژی خلیج فارس،  برق مجتمع های  منطقه وصل شده است.

تعداد بازدید : ۸۱۸