تامین محصول دو اتیل هگزانول مورد نیاز صنایع پایین دستی

(دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸) ۱۴:۰۰

بامجوز صادره برای واردات دو اتیل هگزانول(2EH) از سوی دفترتوسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی،نیازصنایع تکمیلی پتروشیمی به این ماده تامین می شود.

به گزارش خبرنگار نیپنا، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت 2EH و روغن DOP مجوز واردات 2 هزار تن دو اتیل هگزانول توسط پتروشیمی شازند را صادر کرد .

بر اساس این گزارش نخستین محموله به میزان 250 تن در یکی از بنادر جنوب کشور در حال تخلیه است.

گفتنی است با این مجوز صادر شده و واردات دواتیل هگزانول از سوی پتروشیمی شازندنیازصنایع تکمیلی پتروشیمی به طور کامل تامین خواهد شد.

تعداد بازدید : ۷۶۹