انتشار شماره جدید نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

(شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸) ۱۱:۱۹

صد و بیست و هفتمین نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی ویژه آذرماه ماه منتشر شد.

به گزارش نیپنا؛ در این شماره گفتگو، مصاحبه بارضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، گزارش با موضوع صنعت پتروشیمی پیشران توسعه کشور،جهان پتروشیمی با موضوع تا سال 2050 وضعیت استفاده از سوخت های فسیلی در صنعت پتروشیمی چگونه خواهد بود؟ ، مقالات با موضوع صنعت پتروشیمی در سال 2025 و پس از آن چه وضعیتی خواهد داشت؟منتشر شده است.
همچنین خوانندگان می توانند مطالب دیگری درباره منابع انسانی با موضوع درسهایی از اجرای برنامه های آموزش و بازآموزی نیروی کار در پاسخ به بحران بزرگ اقتصادی در سال 2008، سرمایه گذاری با موضوع چالش های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آلمان، محیط زیست با موضوع اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در دسترسی به آب سالم، بخش خصوصی با موضوع معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: شرکت ایر لی کوئید، صنایع تکمیلی با موضوع تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور سنگاپور- بخش پایانی را در این نسخه الکترونیکی مشاهده کنند.
خوانندگان می توانند با مراجعه به سایت پیام پتروشیمی به آدرس payampetro.ir این مطالب را مطالعه کنند

تعداد بازدید : ۴۹۴