در بازدید از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مطرح شد:

آمادگی پتروشیمی جم برای همکاری های پژوهشی و آموزشی

(شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸) ۱۰:۱۷

مدیرعامل پتروشیمی جم بر همکاری های پژوهشی و آموزشی با موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش نیپنا به نقل از  روابط عمومی پتروشیمی جم محمدرضا سعیدی مدیر عامل پتروشیمی جم و هیئت همراه روز سه شنبه 12 آذر از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بازدید به عمل آورد و در نشستی با حضور کردونی رئیس موسسه و مدیران و پژوهشگران موسسه در رابطه با همکاری‌های متقابل و اجرای طرح‌های پژوهشی گفتگو شد.
دکتر سعیدی در بازید از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اعلام آمادگی پتروشیمی جم در همکاری‌های پژوهشی و آموزشی با موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: مبنا قرار دادن برنامه‌ریزی موثر و دقیق، استفاده از نیروی انسانی توانمند و با تجربه در جایگاه صحیح، وجود ساختار چابک‌، بهره گیری از تکنولوژی به روز و همچنین وجود فرهنگ سازمانی مبتنی بر امانت‌داری، صداقت و اعتماد، لازمه موفقیت هر سازمان و نهاد است.
در ادامه دکتر کردونی با تاکید بر اهتمام به تولید دانش و اندیشه گفت: پژوهش برای پژوهش انجام نمی‌دهیم، ماموریت اصلی این موسسه ارائه توصیه‌های سیاستی، کمک به سیاست‌گذاری اثربخش و کارآمد ، تولید دانش نظری و کاربردی است و شریک کردن شرکای اجتماعی در فرایند سیاست‌گذاری است.

تعداد بازدید : ۵۲۴