آسیا میزبان 72 درصد از رشد ظرفیت جهانی تولید اسید ترفتالیک خالص

آسیا میزبان 72 درصد از رشد ظرفیت جهانی تولید اسید ترفتالیک خالص
(سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸) ۱۳:۴۴

قاره آسیا با احتساب پروژه های برنامه ریزی و اعلام شده در بازه سال های 2019 تا 2023 میلادی، 72 درصد از رشد ظرفیت جهانی اسید ترفتالیک خالص (PTA) را به خود اختصاص می دهد.

به گزارش نیپنا به نقل از پایگاه اینترنتی هیدروکربن انجینییرینگ (Hydrocarbon Engineering)، موسسه گلوبال دیتا به تازگی در گزارشی اعلام کرد که آسیا با احتساب پروژه های برنامه ریزی و اعلام شده (Planned and Announced Projects) در بازه سال های 2019 تا 2023 میلادی، 72 درصد از رشد ظرفیت جهانی اسید ترفتالیک خالص (PTA) را به خود اختصاص می دهد.

گزارش یادشده موسوم به ᾿چشم انداز صنعت جهانی اسید ترفتالیک خالص تا سال 2023 – پیش بینی ظرفیت و صرف هزینه با جزئیات تمام مجتمع های فعال و برنامه ریزی شده῾ می افزاید: انتظار می رود آسیا 16 میلیون و 800 هزار تن ظرفیت تولید جدید را با ایجاد ظرفیت های تازه یا طرح های توسعه ای در قالب 11 پروژه برنامه ریزی و اعلام شده، اضافه کند.

سمیه سیواژی، تحلیلگر نفت و گاز در گلوبال دیتا، می گوید: بیشترین افزایش ظرفیت در آسیا از سوی چین خواهد بود که 85 درصد از ظرفیت منطقه را به خود اختصاص می دهد. پروژه های برنامه ریزی شده بیشترین سهم را در این میان دارند.

گلوبال دیتا خاورمیانه را به عنوان دمین منطقه از لحاظ میزان افزایش ظرفیت در صنعت اسید ترفتالیک خالص برشمرد. پیش بینی می شود این منطقه ظرفیتی معادل سه میلیون و 600 هزار تن در سال را از سه پروژه اعلام شده ایجاد کند. تمام ظرفیت های تازه از پروژه های پیشتر اعلام شده ᾿پن-آسیا پی ای تی رزین جازان پی تی ای῾ (Pan-Asia PET Resin Jazan PTA)، مجتمع ᾿سوکار ترکیه انرژی علیاگا῾ (Socar Turkey Enerji Aliaga PTA Plant) و مجتمع ᾿او ام پی ای تی صحار پی تی ای῾ (OMPT Sohar PTA Plant) خواهد بود.

تعداد بازدید : ۱,۰۵۰