تامین کود اوره مورد نیاز کشاورزان با قیمت مصوب دولت

(یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸) ۱۰:۳۵

کود اوره مورد نیاز داخل کشور توسط مجتمع های پتروشیمی و بر اساس قیمت مصوب دولت عرضه می شود و مجوز صادرات این محصول، پس از تامین نیازهای داخلی،ارائه می شود.

قدرت اله فرج پور مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهارکرد: برخی خبرها مبنی بر گران فروشی کود اوره از سوی پتروشیمی ها نادرست است و مجتمع های پتروشیمی بر اساس قیمت مصوب دولت بطور منظم در حال تامین نیازهای داخل کشور هستند.
وی افزود:  وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای سال، نیاز خود را اعلام کرده و این مدیریت سهمیه تکلیفی هریک از شرکت های پتروشیمی را به صورت ماهانه تعیین و ابلاغ می کند. اوره تولیدی با اولویت به تامین نیاز داخل کشوراختصاص می یابد و مازاد بر نیاز داخل نیز صادر می‌شود.
به گزارش نیپنا تولید کنونی کود اوره کشور حدود 6 میلیون تن است که از سوی مجتمع‌های پتروشیمی‌ شیراز، رازی، خراسان، کرمانشاه و پردیس تولید می شود. طبق مصوبات دولت، کوداوره مورد نیازبخش کشاورزی معادل۲/۲ میلیون تن تعیین شده است.تعداد بازدید : ۵۲۰