پتروشیمی زاگرس گواهینامه ISO 45001:2018 را دریافت کرد

(چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸) ۱۳:۱۳

شرکت پتروشیمی زاگرس موفق به دریافت گواهینامه ISO 45001:2018 از شرکت DQS آلمان شد.

به گزارش نیپنا به نقل از شرکت پتروشیمی زاگرس، چهار نفر از ممیزان شرکت DQS آلمان طی چهار روز به انجام ممیزی از واحدها و ادارات مختلف شرکت پتروشیمی زاگرس پرداختند که در نهایت این شرکت موفق شد گواهینامه ISO 45001:2018 و تأییدیه GC-Mark "Trusted Brand" را اخذ کند.

شرکت پتروشیمی زاگرس در این ممیزی موفق شد گواهینامه استانداردهای ISO14001:2015, HSE-MS, ISO10002:2014, ISO10004:2012، ISO9001:2015 را نیز تمدید کند.

تعداد بازدید : ۴۴۸