کسب تندیس سیمین جایزه دومین کنفرانس مدیریت دانشی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

(سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸) ۰۹:۲۳

شرکت ملی صنایع پتروشیمی موفق به کسب تندیس سیمین جایزه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی KM4D شد.

به گزارش خبرنگار نیپنا ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی KM4D با رویکرد مدیریت منابع دوشنبه (۸ مهرماه) توسط انجمن مدیریت ایران با همکاری دانشگاه خاتم و انجمن مدیریت دانش اتریش در دانشگاه خاتم برگزار شد.
بر اساس این گزارش محورهای این کنفرانس شامل مدیریت دانشی و سرمایه اجتماعی، مدیریت دانشی و اقتصاد جامعه، مدیریت دانشی و توسعه صنعتی، مدیریت دانشی و توانمندی سیاستگذاری و مدیریت دانشی و توان رقابتی بخش های اقتصادی بود که در بخش اهدای جوایز ، زهرا فیضی رییس کل پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تندیس سیمین دومین جایزه مدیریت دانشی را دریافت کرد.
شایان ذکر است شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دومین سال متوالی موفق به دریافت تندیس سیمین جایزه مدیریت دانشی شده است.
همچنین شرکت پتروشیمی رازی نیز موفق به کسب تندیس بلورین دومین جایزه مدیریت دانشی شد.
این گزارش می افزاید: اندریاس برندر رییس انجمن مدیریت دانش اتریش در مورد نقش مدیریت دانش در افزایش بهره وری ، سرمایه انسانی، سرمایه منابع و انرژی سخنرانی کرد و جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد نهادینه سازی مدیریت دانشی در نظام اداری کشور اظهار نظر کرد و گفت: امیدوارم این اقدام در جهت اصلاح نظام اداری چاره ساز باشد و برنامه های ما در بستر این چارچوب با سرعت بیشتری پیش برود.

بر اساس این گزارش پنل تخصصی مدیریت دانشی نیز با موضوع مدیریت منابع تشکیل شد. بهرام جلوداری ارزیاب ارشد مدیریت دانشی این کنفرانس در این پنل خاطر نشان کرد: ضعف علم مدیریت منجر به مدیریت دانشی و توسعه منابع انسانی در سازمان نمی شود. نقش رهبری در جاری سازی مدیریت دانش کلیدی است با این حال نمی توان مدیری یافت که به دنبال کاهش ضایعات و افزایش بهره وری و سودآوری نباشد بنابراین اگر آموزش مدیریت دانش و شناسایی بهتر مدیریت منابع انسانی به مدیرانی که دغدغه سودآوری دارند داده شود متوجه تاثیر مدیریت منابع و سودآوری بیشتر می شوند.


تعداد بازدید : ۱,۷۴۷