عملکرد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی اعلام شد

عملکرد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی اعلام شد
(سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷) ۱۴:۱۰

تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان دی ماه 97 در مجموع به 44.8 میلیون تن و ارزش صادرات به بیش از9.7 میلیارد دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ عملکرد 20 مجتمع پتروشیمی مستقر درمنطقه ماهشهر تا پایان دی ماه امسال بیش از 15 میلیون و هشتصدو هفتاد و سه هزارتن بوده است.
همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده بیش از 19 میلیون و هشتصد و سی و پنج هزارتن بوده است.
بر پایه این گزارش، تولید واقعی 20 مجتمع پتروشیمی مستقردرمناطق داخلی کشور درمدت زمان مذکور بیش از 9 میلیون و یکصد و ده هزار تن بوده است.
به گزارش نیپنا؛ مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی دردی ماه امسال حدود4.3میلیون تن بوده است.
گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید در دی ماه امسال را مجتمع های فن آوران،خراسان، لاله ، شیراز و آریاساسول به خود اختصاص دادند.
صادرات
صادارت محصولات پتروشیمی تا پایان دی ماه به میزان بیش از 17 میلیون تن به ارزش بیش از 9 میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون دلار صادر شد.
مجتمع های پتروشیمی دردی ماه سال 1397 بیش از 1 میلیون و پانصدو بیست و هشت هزار تن محصول به ارزش بیش از 792 میلیون دلار را صادر کردند.
درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه بیش از 9 میلیون و دویست وسی هزارتن محصول به ارزش 4 میلیارد و نهصد و پنجاه ویک میلیون دلار صادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از 4 میلیون وسیصد و شصت وهشت هزار تن محصول به ارزش بیش از 2میلیارد و پانصد و نود وسه میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی شد.
همچنین درسایر مناطق، بیش از 3 میلیون و ششصدو سی و هشت هزار تن محصول به ارزش 2 میلیارد و یکصد ونود وچهار میلیون دلار صادر شد.
بر اساس این گزارش ، بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از2 میلیون تن و ازنظرارزشی نیز مجتمع پتروشیمی نوری با بیش از یک میلیارد و یکصد و نود وپنج میلیون دلاردر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از ابتدای سال تا پایان دی ماه به خود اختصاص داد.
همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندرامام با بیش از یک میلیون و یکصد و نودو نه هزار تن صادرات توانست بیش از  719میلیون دلار صادرات را رقم بزند.
در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک بیش از 892هزار تن محصول را به ارزش بیش از 339 میلیون دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را در زمینه صادرات به خود اختصاص داد.تعداد بازدید : ۲,۴۰۶