اجرای طرح استفاده مجدد از بازیابی بوتادین در پتروشیمی تبریز

(شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷) ۱۰:۲۵

با توجه به ضرورت شناسایی و مدیریت هزینه های مربوط به هدرروی محصولات با ارزش و به حداقل رسانیدن فلرینگ به عنوان یکی از پروژه های زیست محیطی پتروشیمی تبریز ، پروژه ای با هدف استفاده مجدد از مونومرهای بازیابی شده بوتادین اجرا شد.

به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز در رآکتورهای بخش PBL واحد ABS ‌بعداز اتمام زمان واکنش ، منومرهای واکنش نیافته بوتادین بازیابی می گردند.براساس شرایط طراحی ، منومرهای بازیابی شده به تانک TK-403 واحد مخازن ارسال می شودکه با توجه به اتمسفریک بودن تانک مذکور احتمال انتشار بوتادین به محیط اطراف و خطر اشتغال و انفجار نیز وجود دارد . به منظور مدیریت ریسک های مربوطه وبه صلاحدید طراح ، در اکثر مواقع چاره ای جز ارسال مونومر های باز یابی شده به مشعل نبوده است .

با توجه به ضرورت شناسایی و مدیریت هزینه های مربوط به هدرروی محصولات با ارزش شرکت و به حداقل رسانیدن فلرینگ ( ارسال به مشعل ) به عنوان یکی از پروژه های زیست محیطی شرکت ، پروژه ای با هدف استفاده مجدد از منومرهای بازیابی شده بوتادین تعریف گردیدوفرآیند بهره برداری واحد الفین و BD مورد بررسی و طرح اجرایی مصوب گردید.
بااجرای طرح جدید ، بوتادین بازیابی شده به مخزن TK-804 که به عنوان مخزن خوراک واحد BD می باشد ارسال ، ذخیره و مورد استفاده قرارمی گیرد . در شرایط کار کرد صد در صد واحد ABS ، روزانه حدود حدود  1000kg بوتادین ذخیره و در واحد BD به محصول با ارزش ۱ و ۳ بوتادین تبدیل می شود .

تعداد بازدید : ۶۹۴