پتروشیمی‌ها منابع مطمئن ارزآور در کشور

(دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷) ۱۳:۰۲

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پتروشیمی ها تاکنون عملکرد مطلوبی در تامین ارز مورد نیاز کشور داشته اند.

سید تقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر حمایت مجلس از توسعه صنعت پتروشیمی اظهار کرد: تجربه مواجه شدن با تحریم‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر نتوانیم به جایگزینی درآمدهای غیرنفتی فکر کنیم، آسیب‌پذیری ما در مقابل تحریم‌ها زیاد خواهد بود. در این راستا پتروشیمی‌ها منابع خوبی برای ارزآوری محسوب می‌شوند و اکنون این صنعت ارزآوری بسیار مطلوبی را برای کشورمان رقم می زند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیگفت: به نظر می‌رسد  جایگزینی صادرات غیرنفتی به منظور افزایش درآمدهای دولت باید به عنوان یک اصل برای دولتمردان مورد توجه قرار بگیرد، که یکی از این درآمدها صادرات محصولات پتروشیمی است.

کبیری افزود: تنها راه نجات اقتصاد کشور میدان دادن به بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف است. یکی از این عرصه‌ها پتروشیمی‌ها هستند و باید دولت و مجلس از صنعت پتروشیمی کشورمان حمایت کنند تا در مسیر کاهش خام فروشی گام برداریم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هرچقدر به بخش خصوصی با رعایت نظارت‌های دقیق و اصولی و بدون ایجاد مانع در انجام فعالیت‌هایشان میدان داده شود، باعث خواهد شد کاستی‌های گذشته جبران شود.

تعداد بازدید : ۱,۰۲۶