صادرات محصولات پتروشیمی از 12 میلیارد دلار گذشت

(شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷) ۱۱:۳۶

مجتمع های پتروشیمی کشورسال گذشته بیش از 22 میلیون و چهارصد و ده هزار تن محصول به ارزش بیش از 12 میلیارد دلار را صادر کردند.

به گزارش خبرنگارنیپنا، درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بیش از 11 میلیون و چهارصد و بیست و سه هزارتن محصول به ارزش 5 میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون دلار صادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از 6 میلیون تن محصول به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار و چهارصد و ده هزار دلار روانه بازارهای بین المللی شد.
همچنین تا پایان اسفند ماه، درسایر مناطق، بیش از 4 میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزارتن محصول به ارزش 2 میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون دلار صادر شد.
بر اساس این گزارش ، بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از 2 میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزارتن و پتروشیمی نوری ازنظرارزش با بیش از یک میلیارد و سیصد و سیزده میلیون دلاردر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان سال به خود اختصاص دادند.
همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندرامام با بیش از 2 میلیون تن صادرات توانست بیش از یک میلیارد دلار صادرات را رقم بزند.
در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک بیش از یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تن محصول را به ارزش بیش از 406 میلیون و هشتصد و هشت هزار دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را درزمینه صادرات به خود اختصاص داد.

تعداد بازدید : ۱,۳۶۹