عملکرد تولید 57 مجتمع پتروشیمی اعلام شد

عملکرد تولید 57 مجتمع پتروشیمی اعلام شد
(چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶) ۱۱:۰۷

تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان آبان ماه در مجموع به بیش از 35 میلیون و ششصد و هفده هزار تن رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ ظرفیت اسمی 57 مجتمع پتروشیمی تا پایان امسال حدود 62 میلیون تن است که از میزان حدود 60 میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.
براساس این گزارش، عملکرد 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان آبان ماه امسال 13 میلیون و یکصد و نود و پنج هزار تن بوده است.
ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی درماهشهر 25.6 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 21 میلیون تن برآورد شده است.
همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقردر منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود 15 میلیون و یکصد هزارتن بوده است.
ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه 32.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز درحدود 26.5 میلیون تن برآورد شده است.
بر پایه این گزارش، تولید واقعی 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در مدت زمان مذکور درحدود 7 میلیون و سیصد و بیست و هشت هزار تن بوده است.
ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور 13.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 11.4 میلیون تن برآورد شده است.
به گزارش نیپنا؛ مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی درآبان ماه امسال حدود 4.52 میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این ماه حدود 35.617 میلیون تن بوده است.
میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان آبان ماه نیز11467.61 هزار تن به ارزش 234664.07 میلیارد ریال و میزان صادرات نیز 14660.90 هزارتن (به ارزش 7397.24 میلیون دلار) بوده است.
بر پایه این گزارش، بالاترین میزان صادرات را ازنظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش ازیک میلیون و هشتصد هشتاد و چهار هزار تن و پتروشیمی نوری از نظرارزش با بیش از781 میلیون دلاردر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان آبان ماه امسال به خود اختصاص دادند.
همچنین در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندر امام با بیش از 1میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار تن صادرات توانست 712 میلیون و 593 هزاردلار صادرات را رقم بزند.
در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک 771 هزار تن محصول را به ارزش بیش از 246  میلیون و ششصد و چهارده هزار دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را درزمینه صادرات به خود اختصاص داد.
گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید درآبان ماه امسال را مجتمع های پتروشیمی ،شیمی بافت، رجال، کربن ایران ، مهر،تبریز، لاله، خراسان ، خارک، شیراز و آریاساسول به خود اختصاص دادند.

تعداد بازدید : ۳,۳۲۵