نیپنا/بازار سرمایه
بازگشت به روزهای شهریوری
دو هفته آغاز مهرماه برای بورس و بالاخص برای سهام های مرتبط با صنعت پتروشیمی هفته هایی خوب و امیدوار کننده بود.
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۱
 
شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵
ادامه صف های فروش با وجود افزایش دامنه نوسان
بررسی هفتگی «نیپنا» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه
 
چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۵
 
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۳
 
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۸
 
شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۸
غلبه صف های فروش  بر سودهای کم
بررسی هفتگی «نیپنا» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه
 
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۷
 
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۴
 
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۶
 
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۰ ۹ ۱۰ بعدی »