بازدید معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک

بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 14
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 29
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 26
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 15
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 23
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 24
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 27
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 28
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 25
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 5
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 22
بازدید معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تاسیسات صنعت نفت در خارک 9
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید