بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 28

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 28

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 27

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 27

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 19

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 19

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 16

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 16

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 13

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 13

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 7

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه 98/6/5 7

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید