امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20

امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 25

امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 25

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 2

امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 2

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 16

امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 16

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 13

امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 13

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 6

امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 6

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 10

امضای دومین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو- 98/3/20 10

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید