آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9

آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 20

آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 20

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 3

آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 3

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 2

آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 2

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 1

آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 1

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 9

آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 9

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 12

آئین آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی سنقر کرمانشاه-98/3/9 12

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید