بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 22

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 22

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 8

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 8

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 13

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 13

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 7

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 7

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 6

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 6

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 3

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده پلدختر-98/2/10 3

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید