دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 47

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 47

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 40

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 40

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 39

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 39

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 19

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 19

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 41

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 41

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 42

دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران و کارکنان 42

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید