تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17

تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 9

تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 9

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 2

تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 2

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 4

تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 4

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 7

تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 7

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 5

تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 5

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 3

تجدید میثاق کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره) – 97/11/17 3

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید