بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 3

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 3

پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 20

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 20

پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 14

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 14

پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 12

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 12

پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 18

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 18

پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 21

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های پتروشیمی دنا، کیمیای پارس، سبلان و هنگام - 97/10/26 21

پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید