دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30

دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 4

دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 4

پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 10

دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 10

پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 9

دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 9

پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 8

دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 8

پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 7

دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 7

پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 5

دیدار وزیر نفت با دو معاون پیشین و جدید خود و جمعی از مدیران پتروشیمی – 97/8/30 5

پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید