نشست خبری مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26

نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 16

نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 16

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 14

نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 14

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 15

نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 15

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 13

نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 13

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 8

نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 8

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 12

نشست مهندس محتشمی پور با اصحاب رسانه در خصوص تنظیم بازار محصولات صنعت پتروشیمی – 97/6/26 12

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید