آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16

آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 19

آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 19

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 20

آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 20

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 18

آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 18

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 16

آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 16

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 15

آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 15

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 14

آئین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 14

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید