آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 9

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 9

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 17

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 17

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 1

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 1

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 16

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 16

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 3

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 3

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 7

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی -96/8/15 7

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید