افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18

افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 12

افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 12

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 10

افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 10

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 9

افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 9

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 6

افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 6

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 8

افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 8

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 15

افتتاح سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96/7/18 15

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید