چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم96.5.3

چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید  معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 28

چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 28

پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید  معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 36

چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 36

پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید  معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 35

چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 35

پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید  معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 34

چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 34

پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید  معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 33

چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 33

پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید  معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 32

چهل و هشتمین جلسه شورای راهبردی مدیران عامل پتروشیمی عسلویه و بازدید معاون وزیر نفت از شهرک پردیس جم 32

پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید