بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی در منطقه ماهشهر

بازدید مهندس محمدی از طرح های پتروشیمی
بازدید مهندس محمدی از طرح های  پتروشیمی 5
محمدی
بازدید مهندس محمدی از طرح های  پتروشیمی 5
بازدید مهندس محمدی از طرح های پتروشیمی
بازدید مهندس محمدی از طرح های  پتروشیمی 15
بازدید مهندس محمدی از طرح های  پتروشیمی 13
بازدید مهندس محمدی از طرح های  پتروشیمی 11
بازدید مهندس محمدی از طرح های  پتروشیمی 14
بازدید مهندس محمدی از طرح های  پتروشیمی 9
بازدید مهندس محمدی از طرح های  پتروشیمی 8
بازدید مهندس محمدی از طرح های  پتروشیمی 7
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید