نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مناسبت روز صنعت پتروشیمی

نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 1
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 11
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 2
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 4
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 21
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 20
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 19
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 17
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 16
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 15
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 14
نشست خبری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه 13
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید