بهره برداری از 3 طرح جهش دوم صنعت پتروشیمی در سی و هشتمین هفته افتتاح طرح های ملی

افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 35
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 32
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 20
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 30
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 36
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 2
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 44
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 37
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 43
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 46
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 42
افتتاح 3 طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 40
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید