تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1

آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 11

آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 11

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 12

آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 12

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 9

آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 9

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 10

آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 10

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 4

آیین تجلیل از فرزندان شهدای شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 4

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید