جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1

جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 12

جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 12

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 13

جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 13

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 16

جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 16

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 4

جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 4

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 10

جلسه هم اندیشی روسا و مدیران تشکل های صنایع پایین دستی با مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 10

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید