اینفوگرافی

اینفوگرافی
اینفوگرافی چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی
جایگاه استراتژیک صنعت پتروشیمی ایران در خاورمیانه و جهان
توسعه هاب های جدید پتروشیمی پس از انقلاب اسلامی
وضعیت مناطق پتروشیمی قبل و 40 سال بعد از انقلاب اسلامی
دستاوردهای پتروشیمی در 40 سال انقلاب
دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم در صنعت پتروشیمی
دستاوردهای صنعت پتروشیمی در دوران دفاع مقدس
چشم اندازها و برنامه های توسعه ای صنعت پتروشیمی در برنامه توسعه ششم بعد از چهلمین سال انقلاب
نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد، سیاست و اشتغال قبل و بعد از انقلاب اسلامی
صنعت پتروشیمی از فجر 57 تا سال 97
عملکرد بازرگانی صنعت پتروشیمی
عملکرد صادرات
مقایسه عملکرد صادرات مناطق پتروشیمی
عملکرد بازرگانی صنعت پتروشیمی در اردیبهشت ماه 97
خلاصه عملکرد بازرگانی صنعت پتروشیمی در فروردین 97
عملکرد صادرات مناطق پتروشیمی در فروردین ماه 97
مزایای تبدیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان رگولاتوری
پراکندگی مجتمع ها و طرح های پتروشیمی سایر مناطق
پراکندگی مجتمع ها و طرح های پتروشیمی منطقه ماهشهر
پراکندگی مجتمع ها و طرح های پتروشیمی منطقه عسلویه
جایگاه صنعت پتروشیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی
دستاوردهای صنعت پتروشیمی در 5 برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی
اهداف کلان صنعت پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای
زمان آغاز احداث مجتمع های پتروشیمی از سال 1338 تاکنون
دستاوردهای صنعت پتروشیمی پس از انقلاب تا پایان دفاع مقدس
روند توسعه و تحول صنعت پتروشیمی در ایران
صنعت پتروشیمی از فجر 57 تا 96
دستاوردهای شرکت پژوهش و فناوری
گذری بر تدوین برنامه ششم توسعه صنعت پتروشیمی
عملکرد تولید و صادرات 2
عملکرد تولید و صادرات
چکیده فعالیتهای بازرگانی صنعت پتروشیمی در شش ماهه اول سال
پتروگرافیک 6 تا 11 آبان ماه 1396
پتروشیمی در هفته ای که گذشت
چکیده مهمترین رویدادهای یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست
چهارمین روز نمایشگاه ایران پلاست
سومین روز نمایشگاه ایران پلاست
دومین روز نمایشگاه ایران پلاست
اولین روز نمایشگاه ایران پلاست
فعالیتهای صورت گرفته برای ساماندهی نرخ خوراک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
چشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشیمی
تفاهم نامه ها و قراردادهای امضاء شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکتهای خارجی پس از برجام
بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی
بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی
میزان پیشرفت طر ح های در حال توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم
بخشی از فعالیت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم
بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم
شرکت پلی پروپیلن جم
اهداف کلان شرکت ملی صنایع پتروشیمی
همگام سازی صنایع پتروشیمی با تکنولوژی روز
جایگاه پتروشیمی در اقتصاد مولد ایران
فعالیتهای مهم پتروشیمی پس از برجام
آثار بلندمدت و میان مدت برجام در صنعت پتروشیمی
مذاکره و توافقات با شرکتها و بانک های خارجی جهت تامین مالی طرح های پتروشیمی
آینده توسعه صنعت پتروشیمی در مقابل خام فروشی
مقایسه عملکرد میزان و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران
مقایسه عملکرد مقدار فروش و ارزش فروش داخلی کل محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه
مقایسه عملکرد صنعت پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه
طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ملی توسعه ظرفیت اقتصاد مقاومتی
مقایسه عملکرد میزان و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران
مقایسه عملکرد صنایع پتروشیمی در بخش های ظرفیت اسمی و تولید طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه ایران
طرح های نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی
طرح های نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی
طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ملی توسعه ظرفیت اقتصاد مقاومتی
سهم پتروشیمی از درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خاورمیانه و جهان در برنامه چهارم و پنجم توسعه
رویکردهای کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به منظور توانمندسازی بخش داخل
دست آوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه پژوهش و فناوری
نگاهی گذرا به چهار پتروشیمی در آستانه افتتاح
فاز دو پتروشیمی کاویان
پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب
پتروشیمی تخت جمشید پارس
پتروشیمی مروارید
برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد مناطق جدید توسعه صنعت پتروشیمی
اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی