نیپنا/اینفوگرافی

طرح اکسیرحلال عسلویه

طرح اکسیر حلال عسلویه در یک نگاه

طرح اکسیر حلال عسلویه در یک نگاه

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
طرح تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی اسلام آباد غرب

طرح تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی اسلام آباد غرب

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
طرح استحصال اتان پارسیان سپهر

طرح استحصال اتان پارسیان سپهر

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پتروشیمی لردگان

پتروشیمی لردگان

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
طرح سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه

طرح سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
طرح تولید صنعتی کاتالیست پلی پروپیلن

طرح تولید صنعتی کاتالیست پلی پروپیلن

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
طرح تولید صنعتی کاتالیست پلی اتیلن سنگین

طرح تولید صنعتی کاتالیست پلی اتیلن سنگین

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
واحد الفین و SRU پتروشیمی ایلام

واحد الفین و SRU پتروشیمی ایلام

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پتروشیمی هگمتانه

پتروشیمی هگمتانه

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
فاز اول مجتمع پتروشیمی بوشهر

فاز اول مجتمع پتروشیمی بوشهر

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
مجتمع پتروشیمی میاندوآب در یک نگاه

مجتمع پتروشیمی میاندوآب در یک نگاه

چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
نمایی از صنعت پتروشیمی در افق 1404

نمایی از صنعت پتروشیمی در افق 1404

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
مجتمع پتروشیمی متانول کاوه

مجتمع پتروشیمی متانول کاوه

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
مجتمع پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

مجتمع پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
کاتالیست پتروشیمی لرستان

کاتالیست پتروشیمی لرستان

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
تولید محلول شستشوی دست توسط شرکت های پتروشیمی

تولید محلول شستشوی دست توسط شرکت های پتروشیمی

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
اینفوگرافی

اینفوگرافی

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
اینفوگرافی چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی

اینفوگرافی چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
جایگاه استراتژیک صنعت پتروشیمی ایران در خاورمیانه و جهان

جایگاه استراتژیک صنعت پتروشیمی ایران در خاورمیانه و جهان

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
توسعه هاب های جدید پتروشیمی پس از انقلاب اسلامی

توسعه هاب های جدید پتروشیمی پس از انقلاب اسلامی

شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
وضعیت مناطق پتروشیمی قبل و 40 سال بعد از انقلاب اسلامی

وضعیت مناطق پتروشیمی قبل و 40 سال بعد از انقلاب اسلامی

چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
دستاوردهای پتروشیمی در 40 سال انقلاب

دستاوردهای پتروشیمی در 40 سال انقلاب

دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷
دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم در صنعت پتروشیمی

دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم در صنعت پتروشیمی

چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷
دستاوردهای صنعت پتروشیمی در دوران دفاع مقدس

دستاوردهای صنعت پتروشیمی در دوران دفاع مقدس

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
چشم اندازها و برنامه های توسعه ای صنعت پتروشیمی در برنامه توسعه ششم بعد از چهلمین سال انقلاب

چشم اندازها و برنامه های توسعه ای صنعت پتروشیمی در برنامه توسعه ششم بعد از چهلمین سال انقلاب

سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد، سیاست و اشتغال قبل و بعد از انقلاب اسلامی

نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد، سیاست و اشتغال قبل و بعد از انقلاب اسلامی

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
صنعت پتروشیمی از فجر 57 تا سال 97

صنعت پتروشیمی از فجر 57 تا سال 97

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
عملکرد بازرگانی صنعت پتروشیمی

عملکرد بازرگانی صنعت پتروشیمی

یکشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۷
عملکرد صادرات

عملکرد صادرات

شنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۷
مقایسه عملکرد صادرات مناطق پتروشیمی

مقایسه عملکرد صادرات مناطق پتروشیمی

شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
عملکرد بازرگانی صنعت پتروشیمی در اردیبهشت ماه 97

عملکرد بازرگانی صنعت پتروشیمی در اردیبهشت ماه 97

شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
خلاصه عملکرد بازرگانی صنعت پتروشیمی در فروردین 97

خلاصه عملکرد بازرگانی صنعت پتروشیمی در فروردین 97

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
عملکرد صادرات مناطق پتروشیمی در فروردین ماه 97

عملکرد صادرات مناطق پتروشیمی در فروردین ماه 97

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مزایای تبدیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان رگولاتوری

مزایای تبدیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان رگولاتوری

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
پراکندگی مجتمع ها و طرح های پتروشیمی سایر مناطق

پراکندگی مجتمع ها و طرح های پتروشیمی سایر مناطق

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
پراکندگی مجتمع ها و طرح های پتروشیمی منطقه ماهشهر

پراکندگی مجتمع ها و طرح های پتروشیمی منطقه ماهشهر

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
پراکندگی مجتمع ها و طرح های پتروشیمی منطقه عسلویه

پراکندگی مجتمع ها و طرح های پتروشیمی منطقه عسلویه

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
جایگاه صنعت پتروشیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی

جایگاه صنعت پتروشیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
دستاوردهای صنعت پتروشیمی در 5 برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی

دستاوردهای صنعت پتروشیمی در 5 برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
اهداف کلان صنعت پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای

اهداف کلان صنعت پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
زمان آغاز احداث مجتمع های پتروشیمی از سال 1338 تاکنون

زمان آغاز احداث مجتمع های پتروشیمی از سال 1338 تاکنون

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
دستاوردهای صنعت پتروشیمی پس از انقلاب تا پایان دفاع مقدس

دستاوردهای صنعت پتروشیمی پس از انقلاب تا پایان دفاع مقدس

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
روند توسعه و تحول صنعت پتروشیمی در ایران

روند توسعه و تحول صنعت پتروشیمی در ایران

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
صنعت پتروشیمی از فجر 57 تا 96

صنعت پتروشیمی از فجر 57 تا 96

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
دستاوردهای شرکت پژوهش و فناوری

دستاوردهای شرکت پژوهش و فناوری

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
گذری بر تدوین برنامه ششم توسعه صنعت پتروشیمی

گذری بر تدوین برنامه ششم توسعه صنعت پتروشیمی

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
عملکرد تولید و صادرات 2

عملکرد تولید و صادرات 2

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
عملکرد تولید و صادرات

عملکرد تولید و صادرات

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
چکیده فعالیتهای بازرگانی صنعت پتروشیمی در شش ماهه اول سال

چکیده فعالیتهای بازرگانی صنعت پتروشیمی در شش ماهه اول سال

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
پتروگرافیک 6 تا 11 آبان ماه 1396

پتروگرافیک 6 تا 11 آبان ماه 1396

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
پتروشیمی در هفته ای که گذشت

پتروشیمی در هفته ای که گذشت

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
چکیده مهمترین رویدادهای یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست

چکیده مهمترین رویدادهای یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
چهارمین روز نمایشگاه ایران پلاست

چهارمین روز نمایشگاه ایران پلاست

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
سومین روز نمایشگاه ایران پلاست

سومین روز نمایشگاه ایران پلاست

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
دومین روز نمایشگاه ایران پلاست

دومین روز نمایشگاه ایران پلاست

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
اولین روز نمایشگاه ایران پلاست

اولین روز نمایشگاه ایران پلاست

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
فعالیتهای صورت گرفته برای ساماندهی نرخ خوراک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

فعالیتهای صورت گرفته برای ساماندهی نرخ خوراک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
چشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
تفاهم نامه ها و قراردادهای امضاء شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکتهای خارجی پس از برجام

تفاهم نامه ها و قراردادهای امضاء شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکتهای خارجی پس از برجام

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی

بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی

بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
میزان پیشرفت طر ح های در حال توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم

میزان پیشرفت طر ح های در حال توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم

دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶
بخشی از فعالیت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم

بخشی از فعالیت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم

یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم

بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم

یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
شرکت پلی پروپیلن جم

شرکت پلی پروپیلن جم

سه شنبه ۳ اَمرداد ۱۳۹۶
اهداف کلان شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اهداف کلان شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
همگام سازی صنایع پتروشیمی با تکنولوژی روز

همگام سازی صنایع پتروشیمی با تکنولوژی روز

شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
جایگاه پتروشیمی در اقتصاد مولد ایران

جایگاه پتروشیمی در اقتصاد مولد ایران

شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
فعالیتهای مهم پتروشیمی پس از برجام

فعالیتهای مهم پتروشیمی پس از برجام

شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
آثار بلندمدت و میان مدت برجام در صنعت پتروشیمی

آثار بلندمدت و میان مدت برجام در صنعت پتروشیمی

شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
مذاکره و توافقات با شرکتها و بانک های خارجی جهت تامین مالی طرح های پتروشیمی

مذاکره و توافقات با شرکتها و بانک های خارجی جهت تامین مالی طرح های پتروشیمی

شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
آینده توسعه صنعت پتروشیمی در مقابل خام فروشی

آینده توسعه صنعت پتروشیمی در مقابل خام فروشی

یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶
مقایسه عملکرد میزان و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران

مقایسه عملکرد میزان و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران

یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶
مقایسه عملکرد مقدار فروش و ارزش فروش داخلی کل محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه

مقایسه عملکرد مقدار فروش و ارزش فروش داخلی کل محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه

یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶
مقایسه عملکرد صنعت پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه

مقایسه عملکرد صنعت پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه

یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶
طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ملی توسعه ظرفیت اقتصاد مقاومتی

طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ملی توسعه ظرفیت اقتصاد مقاومتی

یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶
مقایسه عملکرد میزان و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران

مقایسه عملکرد میزان و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران

یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶
مقایسه عملکرد صنایع پتروشیمی در بخش های ظرفیت اسمی و تولید طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه ایران

مقایسه عملکرد صنایع پتروشیمی در بخش های ظرفیت اسمی و تولید طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه ایران

یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶
طرح های نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی

طرح های نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
طرح های نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی

طرح های نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ملی توسعه ظرفیت اقتصاد مقاومتی

طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ملی توسعه ظرفیت اقتصاد مقاومتی

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
سهم پتروشیمی از درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خاورمیانه و جهان در برنامه چهارم و پنجم توسعه

سهم پتروشیمی از درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خاورمیانه و جهان در برنامه چهارم و پنجم توسعه

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
رویکردهای کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رویکردهای کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به منظور توانمندسازی بخش داخل

اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به منظور توانمندسازی بخش داخل

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
دست آوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه پژوهش و فناوری

دست آوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه پژوهش و فناوری

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
نگاهی گذرا به چهار پتروشیمی در آستانه افتتاح

نگاهی گذرا به چهار پتروشیمی در آستانه افتتاح

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
فاز دو پتروشیمی کاویان

فاز دو پتروشیمی کاویان

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب

پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
پتروشیمی تخت جمشید پارس

پتروشیمی تخت جمشید پارس

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
پتروشیمی مروارید

پتروشیمی مروارید

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد مناطق جدید توسعه صنعت پتروشیمی

برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد مناطق جدید توسعه صنعت پتروشیمی

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی

اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶