بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18

بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 12

بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 12

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 10

بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 10

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 11

بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 11

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 15

بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 15

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 6

بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 6

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 14

بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح پالایش پارسیان سپهر- 98/4/18 14

چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید