آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16

آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 12

آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 12

پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 4

آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 4

پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 3

آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 3

پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 2

آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 2

پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 9

آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 9

پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 34

آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک با حضور وزیر نفت- 97/12/16 34

پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید