مراسم افتتاح پتروشیمی میاندوآب با دستور رئیس جمهوری

رئیس جمهور در مراسم افتتاح پتروشیمی میاندوآب

رئیس جمهور در مراسم افتتاح پتروشیمی میاندوآب

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
وزیر نفت در مراسم افتتاح پتروشیمی میاندوآب

وزیر نفت در مراسم افتتاح پتروشیمی میاندوآب

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
مراسم افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب با دستور رئیس جمهوری 11

مراسم افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب با دستور رئیس جمهوری 11

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
مراسم افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب با دستور رئیس جمهوری 9

مراسم افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب با دستور رئیس جمهوری 9

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
مراسم افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب با دستور رئیس جمهوری 8

مراسم افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب با دستور رئیس جمهوری 8

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
مراسم افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب با دستور رئیس جمهوری 7

مراسم افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب با دستور رئیس جمهوری 7

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید