تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۰۵ ۳,۲۸۲   کاربر ۳,۵۴۲   صفحه
۰۵/۰۴ ۲,۹۹۴   کاربر ۳,۵۲۶   صفحه
۰۵/۰۳ ۳,۱۷۱   کاربر ۳,۷۰۷   صفحه
۰۵/۰۲ ۳,۷۳۰   کاربر ۴,۲۲۶   صفحه
۰۵/۰۱ ۳,۳۸۱   کاربر ۳,۹۲۸   صفحه
۰۴/۳۱ ۳,۳۱۵   کاربر ۳,۹۱۱   صفحه
۰۴/۳۰ ۲,۸۱۰   کاربر ۲,۹۹۷   صفحه
۰۴/۲۹ ۲,۳۲۰   کاربر ۲,۶۶۶   صفحه
۰۴/۲۸ ۳,۰۲۲   کاربر ۳,۶۴۶   صفحه
۰۴/۲۷ ۴,۰۹۵   کاربر ۴,۴۹۷   صفحه
۰۴/۲۶ ۳,۰۰۸   کاربر ۳,۷۹۱   صفحه
۰۴/۲۵ ۲,۹۰۹   کاربر ۳,۳۵۲   صفحه
۰۴/۲۴ ۳,۲۱۷   کاربر ۳,۸۱۵   صفحه
۰۴/۲۳ ۲,۷۷۰   کاربر ۳,۰۱۳   صفحه
۰۴/۲۲ ۳,۱۱۱   کاربر ۳,۳۶۱   صفحه
۰۴/۲۱ ۲,۸۸۳   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۴/۲۰ ۳,۳۴۹   کاربر ۳,۹۰۶   صفحه
۰۴/۱۹ ۳,۵۵۲   کاربر ۴,۱۴۹   صفحه
۰۴/۱۸ ۳,۶۱۰   کاربر ۴,۲۲۰   صفحه
۰۴/۱۷ ۳,۲۳۳   کاربر ۴,۱۱۷   صفحه
۰۴/۱۶ ۳,۱۰۲   کاربر ۳,۳۶۹   صفحه
۰۴/۱۵ ۴,۱۱۲   کاربر ۴,۵۶۸   صفحه
۰۴/۱۴ ۳,۵۳۰   کاربر ۴,۰۸۶   صفحه
۰۴/۱۳ ۳,۲۱۱   کاربر ۳,۸۳۵   صفحه
۰۴/۱۲ ۲,۶۰۸   کاربر ۳,۰۳۸   صفحه
۰۴/۱۱ ۲,۷۱۱   کاربر ۳,۲۳۹   صفحه
۰۴/۱۰ ۲,۸۵۴   کاربر ۳,۴۹۰   صفحه
۰۴/۰۹ ۲,۴۸۴   کاربر ۲,۶۷۶   صفحه
۰۴/۰۸ ۳,۷۱۴   کاربر ۴,۶۷۳   صفحه
۰۴/۰۷ ۲,۸۰۴   کاربر ۳,۲۰۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰۹,۴۹۰ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۸۸,۱۹۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۸۱,۹۹۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۷۱,۳۶۷ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۷۴,۹۲۲ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۱۵,۱۷۸ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۱۰,۰۶۹ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۰۲,۸۳۰ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۶۱,۵۲۴ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۷۴,۶۸۷ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۹۹,۴۴۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۱۵,۴۲۰ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۹۴,۷۶۱ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۷۸,۶۷۰ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۹۲,۳۰۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۸۷,۵۴۳ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۶۴,۲۰۵ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۳۹,۷۶۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۲۸,۰۸۵ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۲۳,۷۲۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۲۲,۰۸۹ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱۸,۳۹۰ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۲۴,۲۵۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۲۲,۷۱۰ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۱۳۳,۵۶۸ ۵۲ %
ZZZ
ZZZ
۲۶۶,۵۸۶ ۱۲ %
USA
USA
۲۳۸,۳۴۴ ۱۱ %
GBR
GBR
۱۵۴,۵۹۵ ۷ %
EU
EU
۱۴۵,۲۶۸ ۷ %
DEU
DEU
۷۱,۸۰۸ ۳ %
CHN
CHN
۲۶,۰۹۴ ۱ %
UKR
UKR
۲۲,۸۶۳ ۱ %
RUS
RUS
۲۰,۹۲۱ ۱ %

۲۰,۴۰۳ ۱ %
FRA
FRA
۱۸,۹۲۲ ۱ %
POL
POL
۱۳,۳۱۰ ۱ %
ROM
ROM
۱۱,۸۵۲ ۱ %
IND
IND
۹,۶۷۰ ۰ %
CAN
CAN
۹,۴۸۷ ۰ %
JPN
JPN
۷,۴۳۴ ۰ %
NLD
NLD
۴,۹۲۶ ۰ %
THA
THA
۴,۵۶۲ ۰ %
SVK
SVK
۴,۲۰۶ ۰ %
TUR
TUR
۳,۸۶۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵۰۲,۸۱۶ ۲۲ %
Firefox
Firefox
۴۶۹,۴۶۱ ۲۱ %
Mozilla
Mozilla
۳۸۱,۵۵۱ ۱۷ %
Other
Other
۲۸۴,۲۷۸ ۱۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۶۹,۱۶۸ ۷ %
Safari
Safari
۱۰۵,۹۱۹ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۸۹,۶۸۹ ۴ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۶,۷۰۹ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۷۴,۶۳۶ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۴,۵۵۴ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۳,۳۱۸ ۱ %
Opera
Opera
۱۲,۱۴۱ ۱ %
Edge
Edge
۲,۰۲۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۷۲۶,۳۹۲ ۳۴ %
Windows 7 ۶۲۹,۰۶۱ ۲۹ %
XP ۲۵۰,۶۷۴ ۱۲ %
Windows 8 ۲۴۰,۹۷۵ ۱۱ %
Linux ۱۱۶,۸۰۹ ۵ %
Windows 2003 ۹۸,۰۹۱ ۵ %
iOS ۳۳,۶۱۷ ۲ %
Windows 10 ۲۹,۹۹۵ ۱ %
Vista ۱۲,۸۳۵ ۱ %
Android ۸,۹۵۳ ۰ %
FreeBSD ۲۸ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نیپنا ۳,۸۳۲
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۳,۲۲۱
اخبار پتروشیمی ۹۴۹
بورس ۹۴۳
nipna ۸۵۲
پتروشیمی ماهشهر ۸۲۳
صنایع پتروشیمی ۸۱۵
شرکت ملی پتروشیمی ۶۶۲
nipna.ir ۴۷۹
چرم دوزی ۴۷۷
پتروشیمی دماوند ۴۳۵
نقاشی دهه فجر ۴۳۱
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۴۱۵
پیام پتروشیمی ۴۱۴
بساق زاده ۳۸۰
شرکت پتروشیمی ایران ۳۷۵
پتروشیمی ایران ۳۶۷
صنایع پتروشیمی ایران ۳۶۲
پتروشیمی کردستان ۳۴۴
شهرک پردیس جم ۳۴۳
شرکت ملی پتروشیمی ایران ۳۲۴
پتروشیمی ۳۱۸
www.nipna.ir ۳۰۱
شرکت صنایع پتروشیمی ۲۸۷
نهادین آرمان ۲۴۶
دکتر مرتضی احمدی منش ۲۳۹
آموزش چرم دوزی ۲۳۷
شرکت نهادین آرمان ۲۳۵
دکتر احمدی منش ۲۳۳
روابط عمومی پتروشیمی ۲۳۱
سایت شرکت پتروشیمی ۲۳۰
ملی صنایع پتروشیمی ۲۲۹
شرکت سرمایه گذاری ساتا ۲۲۱
مناقصات پتروشیمی ۲۱۷
مرتضی احمدی منش ۱۸۴
npc ۱۷۷
npc.ir ۱۷۴
سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۶۷
صنایع ملی پتروشیمی ۱۶۶
پتروشیمی مروارید ۱۶۵
پتروشیمی جم ۱۵۵
پتروشیمی دهلران ۱۵۴
روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۴۳
احمدی منش ۱۴۲
اخبار npc ۱۳۸
استخدام ۱۳۵
نظریه آشوب ۱۳۳
سایت نیپنا ۱۲۸
راه موفقیت دکتر احمدی منش ۱۲۸
سرمایه گذاری ۱۲۷