109

پتروشیمی قادر به مراقبت از انسان و کره زمین است

(شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷) ۰۸:۰۰

ایمنی صنعت پتروشیمی یکی از مهم ترین مسایل در این صنعت است و این امر از زمان پرداختن به اولین برنامه‌های پژوهشی و توسعه به منظور مدیریت مواد در پایان استفاده از آن‌هامورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به برنامه مراقبت مسئولانه، باید اطمینان حاصل کنیم که این ذهنیت را از طریق استانداردهای بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و نظارت بر محصولات پتروشیمی در طول چرخه زندگی آن‌ها، تقویت کنیم.

صنعت پتروشیمی همواره با خطر مدیریت مواد خطرناک همراه بوده است. با این حال، می‌توانیم این خطر را از طریق نظام‌های مدیریتی سطح بالایی که به طور منظم مورد ارزیابی قرا گرفته و ارتقا می‌یابند، کاهش داده و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنیم. این امر شامل آماده‌سازی و روندهایی ضروریاستکه بتوان به کمک آن‌ها با پیامدهای بالقوه اتفاقاتی که ممکن است کارکنان، جوامع محلی یا محیط زیست را تحت تاثیر قرار دهند، مقابله کرد. این تعهدها برای صنعت پتروشیمی به عنوان یک استاندارد محسوب و همچنین به منظور استفاده ایمن از مواد اعمال می‌گردند.

پیشرفت‌های مهم

از زمانیکه قانون ریچ[1] (ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت‌های استفاده از مواد شیمیایی) درسال 2007 به اجرا درآمد،  اطلاعات بسیار گسترده و سودمندی ارائه شد، به همین دلیل امروزه جمع‌آوری داده و انتشار آن‌ها در تولید مواد شیمیایی موثر هستند. این روش به منظور پاسخگویی به نگرانی‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

آژانس پتروشیمی اروپا [2] در دوران ده سال فعالیت خود با به کارگیری قانون ریچ، با دولت‌ها و شرکت‌های مختلف همکاری نزدیکی به منظور ثبت 16220 ماده  و شناسایی 174 ماده خطرناک داشته است. امروزه آژانس پتروشیمی اروپا از طریق داده های قابل توجه صنایع پتروشیمی، اطلاعات طبقه‌بندیشده‌ای را درمورد تقریبا 130000 ماده شیمیایی در اختیار دارد. شورای صنعت پتروشیمی اروپا[3]به منظور اطمینان از دستیابی به اهداف مندرج در قانون ریچ با آژانس پتروشیمی اروپا همکاری می‌کند تا بهداشت و سلامت انسانی و زیست محیطی را ارتقا و میزان آزمایش‌های حیوانی را کاهش دهد. هدف ما این است که مطمئن شویمزمان موعد ثبت بعدی- 13 مه 2018 که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به خوبی عمل خواهد کرد.

قدرت ایمنی صنعت پتروشیمی اروپا امروزه بر پایه یک چاچوب قانونی قوی، همکاری نزدیک و استانداردهای حمایتی مخصوصی برای محصولات جدید استوار است. از همان مراحل آغازین، استخدام اولین کارمند در بخش تولید، بازیافت و زنجیره حذف مواد تا ارائه به آخرین کاربر در زنجیره ارزش مصرف کننده- ایمنی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

همچنین صنعت پتروشیمی با استفاده از بهترین فناوری‌های موجود سعی در به حداقل رساندن انتشار آلاینده‌های ناشی از تولید به هوا و آب است.

فراتر از قانون موجود

اروپا نیاز به مقررات مربوط به مواد شیمیایی و زیست محیطی دارد. با این وجود، به موازات برطرف کردن این نوع نیازها، صنعتپتروشیمیروش‌هایی را ارائه داده است که در موارد به خصوصی فراتر از الزامات قانونی هستند.

صنعت پتروشیمیهمواره ازحذف جیوه در واحد کلر آلکالیتا سال 2020، و همچنین ازبرنامه وینیل پلاس[4]، حذف داوطلبانه برخی مواد افزودنی پلاستیکی معین توسط صنعت پی وی سی[5]، حمایت کرده است. همچنین ما از یک ابتکار جهانی به منظور حصول اطمینان از کاربرد قانونی موادمخدردر راستای دستیابی به اهداف معتبر و واقعی صنعت پتروشیمی حمایت می‌کنیم.

شورای صنعت پتروشیمی اروپا درصدد ارتقای برنامه جهانی مراقبت مسئولانه

این موضوع شرکت‌ها و زنجیره تامین را متعهد به همکاری با انجمن‌های ملی خود می‌کند تا بتوانند به طور مداوم عملکرد بهداشتی، ایمنی، امنیتی و زیست محیطی خود را ارتقا دهند و در ارتباط با محصولات و فرآیندهای تولید با یکدیگر گفتگو کنند.

توسعه زنجیره تامین

شورای صنعت پتروشیمی اروپا در اکتبر سال 2016 گام مهمی به سمت افزایش تبادل اطلاعات درمورد ایمنی مواد شیمیایی برداشت. این امر از طریق یک شبکه صنعتی مبتنی برهمکاری میسر شد که ابزار موثری را به منظور شناسایی روش‌های مناسب و تقویت ارتباطات در زنجیره تامین ایجاد می‌کند. ما به تشویق اعضای بخش پتروشیمیادامه می‌دهیم تا بتوانند اطلاعاتی را درمورد کاربرد مواد شیمیایی در قالب الگوهایی، به نام نقشه‌های کاربردی، در هنگام به روز رسانی ثبت، ارائه دهند.

تعهد بخش پتروشیمی به روشنی و از طریق همکاری با صنعت صابون و مواد شوینده قابل توضیح است، به گونه‌ای که نقشه‌های کاربردی بیش از 80 درصد مواد مورد استفاده توسط شرکت‌های بزرگ و کوچک را مورد پوشش قرار می‌دهند.

همه با هم به سوی پایداری

تلاش برای رسیدن به پایداری فراتر از اقدامات یک شرکت، از اهمیت فراوانی برخوردار است. برنامه همه با هم به سوی پایداری در سال 2011 تاسیس شد و هدف آن ارزیابی، حسابرسی و ارتقای روش‌های پایدار در چارچوب زنجیره تامین صنعت پتروشیمی است. این برنامه تعهد داوطلبانه 19 شرکت چند ملیتی است که با تامین کنندگان خود درمورد ارتقای بهداشت و ایمنی، محیط زیست و مسائل اجتماعی همکاری می‌کنند. برنامه همه باهم به سوی پایداری ابزاری را برای تامین کنندگان و خریداران ارائه می‌دهد تا بتوان موارد نیاز به تقویت را شناسایی و پیشرفت‌‌های یکپارچه پایدار را آغاز کرد. تا کنون بیش از 8000 تامین کننده در این برنامه شرکت کرده‌اند. این رویکرد برپایه اصولی مانند منشور جهانی مراقبت مسئولانه و پیمان جهانی سازمان ملل[6] استوار است.

برنامه مذکور از همان ابتدا با شورای صنعت پتروشیمی همکاری داشته است و در سال 2016 توافق‌نامه همکاری راهبردی را با فدراسیون صنعت نفت و پتروشیمی چین[7] امضا کرد تا برنامه همه باهم به سوی پایداری را در این کشور توسعه دهد.

برای انسان و کره زمین

صنعت پتروشیمی سعی در ارتقای برتری عملیاتلجیستیکی از طریق فعالیت‌های متعددی است، مانند نظام ایمنی و ارزیابی کیفی[8]شورای صنعت پتروشیمی اروپا برای ارزیابی کیفی، ایمنی و امنیتی عملکرد  ارائه دهندگان خدمات و پخش کنندگان مواد شیمیایی.

یکی از موضوعات تکمیل کننده قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، تعهد صنعت پتروشیمی در قبال ایمنی مواد شیمیایی است که اجرایاین تعهد با همکاری شبکه حمل و نقل مواد شیمیایی در سراسر اروپا میسر می‌گردد. مراکز حمل و نقل مواد شیمیایی یک شبکه کمک رسانی شبانه روزی را از طریق ارائه اطلاعات، توصیه‌های تخصصی و گروه‌های متخصص مداخله‌گر، برای دولت‌های ملی و در مواقع اضطراری ایجاد می‌کنند. در سال 2015، تقریبا 1705 مورد فعالیت شبکه حمل و نقل مواد شیمایی در سراسر اروپا ثبت شده است.

اولویت‌های کنونی ما به منظور دستیابی به موفقیت

ارتقای مدوام سطح ایمنی محصولات و اقدامات مرتبط با صنعت پتروشیمی یک اولویت مشخص و واضح به شمار می‌آید. سلامت و ایمنی کارگران در موفقیت صنعت پتروشیمی الزامی بوده و در صدور مجوز کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

گروه کارفرمایان صنعت پتروشیمی اروپا[9] و اتحادیه صنعتی تجاری اروپا با تلفیق نیروی کار درصدد تقویت گفتگوی اجتماعی در سطح اتحادیه اروپا هستند. همچنین این دو یادداشتی را مبنی بر شناخت و درک برنامه مراقبت مسئولانه، با شورای صنعت پتروشیمی اروپا به امضا رسانده‌اند که هدف آن همکاری نزدیک در مورد مجموعه‌ای از ابتکارها در حوزه بهداشت، ایمنی و امنیت است.

شورای صنعت پتروشیمی اروپا در راستای توسعه اصول و رهنمودهایسازمان همکاری و توسعه  اقتصادی درمورد جلوگیری از انتشار مواد شیمیایی خطرناک، آمادگی و واکنش، تلاش‌های زیادی انجام داده است. اصول و رهنمودهای مربوط به تغییر مالکیت اماکنمرتبط با مواد خطرناک،ارتقا نیافته‌اند. یکی دیگر از مولفه‌های ارتقای مداوم، پیگیری فرآیند و عملکرد ایمنی ماشین‌آلات است.

تضمین امنیت صنعت پتروشیمی برای جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و شورای صنعت پتروشیمی اروپا از اعضایی که بهترین عملکرد در مدیریت امنیت را داشته‌اند، حمایت می‌کند. این امر شامل تحلیل ریسک، حسابرسی و اجرای برنامه مراقبت مسئولانه در مورد مسائل امنیتی (مقابله با هرگونه حملات سایبری)می‌شود. همچنین ابزاری را برای شرکت‌های لجیستیکی ارائه می‌دهیم تا به وسیله آن‌ها به شرکت‌های کوچک‌تر کمک کرده و خطرات را شناسایی و مورد توجه قرار داد.

شورای صنعت پتروشیمی اروپا متعهد شده است که قانون ریچ را به خوبی اجرا نماید. این بدین معنا است که صنعت پتروشیمی اروپابا هدف توسعه ایمنی،تولید محصولات مناسب و توجه به تاثیر پایداری محصولات شیمیایی در تمام طول چرخه زندگی آن‌ها، به طور فزاینده‌ای با مشتریان صنعت پتروشیمی در زنجیره ارزش همکاری می‌کند.

فراتر از قانونی ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت‌های استفاده از مواد شیمیایی (قانون ریچ) و قانون طبقه‌بندی، برچسب و بسته‌بندی[10]شرکت‌های اروپایی مانند سالوی[11]، کلارینت[12]، بیای اس اف[13]، دی اس ام[14] و آکزونوبل[15] پیشتر از تجزیه و تحلیل پورتفولیو[16] و روش‌های مدیریتی استفاده کرده‌اند. شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار[17]و صنعت پتروشیمی، با درنظر گرفتن تمامی اثرات اجتماعی و زیست محیطی، در مورد یک رویکرد مشترک به منظور هدایت پورتفولیوی محصول یک شرکت پتروشیمی به سمت عملکرد پایدار و ارتقا یافته همکاری می‌کنند.

همچنین، شورای صنعت پتروشیمی اروپادر سطح جهانی و تحت نظارت رویکرد راهبردی مدیریت بین‌المللی مواد شیمیایی سازمان ملل[18]فعالیت می‌کند، که هدف آن دستیابی به یک مدیریت مناسب مواد شیمیایی در سراسر جهان تا سال 2020 است. صنعت پتروشیمی همکاری نزدیکی را با شرکت‌های پایین دستبه منظور دستیابی به چنین هدفی آغاز کرده است تا بتواند کاربرد مواد شیمیایی در تولید و چرخه زندگی محصولات و رسیدن به یک رویکرد وسیع نظارتی رامورد توجه قرار دهد. شورای بین‌المللی انجمن پتروشیمی[19]در راستای چنین هدفی، اصول مشترکی را برای ایمنی مواد شیمیایی تعریف می‌کند.

 

 

 

 [1]REACH:Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 

[2]European Chemicals Agency (ECHA)

[3] Council of European Chemical Industry(Cefic)

[4]VinylPlus

[5]Polyvinyl chloride(PVC)

[6]United Nations Global Compact (UNGC)

[7]China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF)

[8]Safety, Quality Assessment System (SQAS)

[9]European Chemical Employers Group (ECEG)

[10]Classification, Labeling and Packing (CLP)

[11]Solvay

[12]Clariant

[13]BASF

[14]DSM

[15]AkzoNobel

[16]Portfolio Analysis

[17]World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

[18]UN’s Strategic Approach to International Chemicals Managements (SAICM)

[19]International counxil of Chemical Association (ICCA)

تعداد بازدید : ۲۶۶

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید