افزایش مشارکت سازندگان ایرانی در توسعه صنعت پتروشیمی با حمایت های بانکی

(سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷) ۱۱:۱۸

رئیس هیات مدیره تاپیکوگفت: سازندگان توانمند ایرانی تجهیزات و قطعه های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی باید ازحمایت های دولت و نظام بانکی بهره مند شوند.

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین درگفتگو با خبرنگارنیپنا با تاکید برنقش مهم صنعت پتروشیمی در توسعه کشوراظهارکرد:  سازندگان ایرانی از دانش و کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند و در سال های اخیر مشارکت فعالی در توسعه صنعت پتروشیمی ایران داشته اند اما  باید این نکته را در نظر داشت که سیستم بانکی درحمایت از تولید و صنایع داخلی باید مشارکت فعال تری داشته باشد واز نظرمالی پشتیبانی های لازم را معمول کند تا بتوانیم به هدف های پیش بینی شده درمسیررشد اقتصادی و صنعتی کشورمان دست یابیم.

محمد حسن پیوندی تصریح کرد: معتقدم سیستم بانکی درحمایت از تولید و صنایع داخلی باید نگاه خود را تغییر داده و از سیاست کشورهای پیشرفته دراین زمینه الگو برداری کند و حمایت ازسازندگان و نیز طرح های توسعه ای پتروشیمی که نیازمند سرمایه گذاری است نیازمند نگاهی جدید است.

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین افزود: درحالی که درداخل کشوربرحمایت از صنایع داخلی و خرید ازسازندگان ایرانی اصراروجود دارد اما در بخشی ازصنایع کشورمتاسفانه درعمل شرایط به گونه دیگری است و امید است که سهم سازندگان توانمند ایرانی  به ویژه درصنعت پتروشیمی روندی رو به رشد را رقم بزند.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات ارزان از سوی سیستم بانکی به سازندگان و صنایع داخلی  بخصوص صنعتی مانند پتروشیمی با ارزش افزوده بالا بسیار با اهمیت است و باید بر این نکته تاکید کرد که تامین منابع مالی در حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال بسیار تاثیر گذار است.

رئیس هیات مدیره تاپیکودرخصوص حمایت نظام بانکی کشوردر جهت تامین منابع مورد نیاز صنایع پتروشیمی با توجه به ارزش افزوده مطلوب این صنعت برای اقتصاد تصریح کرد: درکنار تلاش برای جذب سرمایه گذاری های جدید  و حضور موثر شرکت های صاحب نام بین المللی از سوی طرح های پتروشیمی، بانک های ایرانی نیزباید درتامین مالی این طرح ها نقش آفرین باشند تا شاهد تولیدی شدن هر چه زود تر آنها باشیم.

تعداد بازدید : ۸۰۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید