رفع موانع صادرات محصولات پتروشیمی دردوران پسا برجام

(سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶) ۱۲:۳۱

روند صادرات محصولات مختلف پتروشیمی کشورمان دردوران پسا برجام روندی مطلوب را تجربه می کند.

به گزارش خبرنگار نیپنا، با تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و تأثیراجرای برجام دربخش های مختلف اقتصادی، مشکلات بیمه ای و حمل و نقل محصولات وهمچنین مشکلات تبادلات پولی و بانکی تقلیل یافته و روند صادرات محصولات پتروشیمی رو به بهبود گذاشته است.

در نتیجه این امر، صادرات محصولات پتروشیمی از 12.8 میلیون تن در سال 1392 به میزان 20.85 میلیون تن درپایان سال 1395 افزایش پیدا کرد .

برپایه این گزارش ، نظربه این که ازسال 1392 تاکنون قیمت جهانی نفت روند کاهشی را طی کرده است و درنتیجه قیمت های محصولات پتروشیمی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده اند، ارزش صادرات صنعت پتروشیمی نیزکاهش یافته است، به طوری که ارزش صادرات محصولات از 9.9 میلیارد دلاردر پایان سال 1392 به مقدار 9.8 میلیارد دلاردر سال 1395 رسید.

در این میان و براساس آمارهای موجود مجتمع های پتروشیمی کشورتا پایان پاییز امسال بیش از 16 میلیون و چهارصد هزارتن محصول به ارزش 8 میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون دلار را صادر کردند.

 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان آذر ماه بیش از 8 میلیون و سیصد هزار تن محصول به ارزش 4 میلیارد و سیصد و سه میلیون دلارصادر شد ودرمنطقه ماهشهر نیز بیش از 4 میلیون و ششصد و بیست هزار تن محصول به ارزش 2 میلیارد و چهارصد و نود و چهار میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی شد.

همچنین تا پایان آذر ماه، درسایر مناطق، بیش از3 میلیون و چهارصد هزارتن محصول به ارزش 1 میلیارد وهفتصد و هشتاد و سه میلیون دلار صادر شد.

بر اساس این گزارش ، بالاترین میزان صادرات را ازنظروزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از2 میلیون و یکصد و نه هزار تن و پتروشیمی نوری از نظرارزش با بیش از952 میلیون دلاردرمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان آذرماه امسال به خود اختصاص دادند.

همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندر امام با بیش از1میلیون و ششصد و شصت و نه هزار تن صادرات توانست  بیش از824 میلیون صادرات را رقم بزند.

در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک 873 هزار تن محصول را به ارزش بیش از 295  میلیون و ششصد و بیست و دوهزار دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را درزمینه صادرات به خود اختصاص داد.

 

تعداد بازدید : ۸۷۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید