قابلیت های صنعت پتروشیمی ایران فرصتی برای جذب سرمایه گذاری های جدید

(شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶) ۱۱:۳۱

صنعت پتروشیمی ایران می تواند با توجه به وجود زیرساخت های مطلوب فرصتی استثنایی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی باشد.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران درگفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید براهمیت صتعت پتروشیمی درتوسعه اقتصادی کشور اظهارکرد: اگردرصنعت پتروشیمی شرایط تثبیت شده وجودداشته باشد، نرخ بازدهی پتروشیمی حدود 30 درصد خواهد بودکه نقطه امید و ظرفیتی مناسب برای سرمایه گذاری است و لزوم تسهیل فرایند سرمایه گذاری در این صنعت پیشرو با همکاری تمام متولیان امرضروری است.
رضا پدیدار افزود: مهمترین محل برای تامین مالی طرح های توسعه ای در صنعت پتروشیمی منابع مالی داخلی و خارجی است و باید راهکارهای اجرایی و مناسبی برای تضمین بانک ها درطرح‌ها وجود داشته باشد به این معنا که لزوم به رسمیت شناختن بخش خصوصی و پرهیزاز مصوبه های غیرقابل پیش‌بینی برای صنعت پتروشیمی است .
وی با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی تصریح کرد: کمتر 7 درصد ذخایر هیدروکربوری درصنعت پتروشیمی در حال استفاده است که حداقل باید به 15 درصد افزایش یابد و این در حالی است که در برنامه ریزی های اقتصادی مقرر بود در سال 95 این رقم به 22 درصد افزایش یابد اما با محاسبات صورت گرفته کمتر از 7 درصد است .
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:‌ پتروشیمی ها اهداف خود برای تحقق اهداف سند چشم انداز را ارایه داده اند که مردم را ترغیب به سرمایه گذاری کرده است و با وجود تمام چالش های موجود باید گفت که خوشبختانه چشم انداز این صنعت مثبت است.
وی افزود:‌ ظرفیت تولید مطلوبی درمسیر تولید انواع محصولات پتروشیمی درکشور ایجاد شده است و ظرفیت تولید در برنامه ششم توسعه باید به 100 میلیون تن افزایش یابد و متناسب با این ظرفیت ها بخش پایین دست پتروشیمی نیز توسعه یابد.

تعداد بازدید : ۱,۰۹۵

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید