انتشار صد و یکمین نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

(یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶) ۰۹:۱۲

صد و یکمین نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی منتشر شد.

به گزارش نیپنا؛ در این شماره گفتگو ، مصاحبه با دبیرخانه ارتقاء سلامت اداری ، گزارش با موضوع جایزه دولت الکترونیکی ، جهان پتروشیمی با موضوع صنعت پتروشیمی آمریکا و چالش های پیش روی آن در سال 2017، مقالات با موضوع استراتژی های شرکت ملی صنایع پتروشیمی بخش دوم منتشر شده است.  

 همچنین خوانندگان می توانند مطالب دیگری درباره منابع انسانی با موضوع ایجاد انگیزه در نیروی انسانی و تاثیر آن بر سازمان بخش دوم ، سرمایه گذاری با موضوع گاز شیل، رقابت پذیری و سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی آمریکا - بخش چهارم، محیط زیست با موضوع حفاظت از تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم دراروپا: از تهدید تا اقدام بخش سوم، بخش خصوصی با موضوع آشنایی با هلدینگ های پتروشیمی جهان: هلدینگ ییپس و صنایع تکمیلی با موضوع پروپیلن، "اولفینی متفاوت" – بخش دوم را در این نسخه الکترونیکی مشاهده کنند.


تعداد بازدید : ۸۰۹پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید