اینفوگرافی

جایگاه پتروشیمی در اقتصاد مولد ایران

همگام سازی صنایع پتروشیمی با تکنولوژی روز

اهداف کلان شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پلی پروپیلن جم

بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم

بخشی از فعالیت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم

میزان پیشرفت طر ح های در حال توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم

بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی

بخشی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تفاهم نامه ها و قراردادهای امضاء شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکتهای خارجی پس از برجام

چشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشیمی

فعالیتهای صورت گرفته برای ساماندهی نرخ خوراک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۳