اینفوگرافی

اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی

برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد مناطق جدید توسعه صنعت پتروشیمی

پتروشیمی مروارید

پتروشیمی تخت جمشید پارس

پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب

فاز دو پتروشیمی کاویان

نگاهی گذرا به چهار پتروشیمی در آستانه افتتاح

دست آوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه پژوهش و فناوری

اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به منظور توانمندسازی بخش داخل

رویکردهای کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سهم پتروشیمی از درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خاورمیانه و جهان در برنامه چهارم و پنجم توسعه

طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ملی توسعه ظرفیت اقتصاد مقاومتی

صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »