بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

Amir Rashidimoghaddam 20

Amir Rashidimoghaddam 20

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴
Amir Rashidimoghaddam 29

Amir Rashidimoghaddam 29

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴
Amir Rashidimoghaddam 28

Amir Rashidimoghaddam 28

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴
Amir Rashidimoghaddam 27

Amir Rashidimoghaddam 27

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴
Amir Rashidimoghaddam 26

Amir Rashidimoghaddam 26

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴
Amir Rashidimoghaddam 25

Amir Rashidimoghaddam 25

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید